การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษาชาย

ถ่ายทอดสดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ทางช่อง NBT