กำลังโหลด...
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวข้อ : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมตามโครงการ" สานฝันสู่วันสอบ "
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมตามโครงการ" สานฝันสู่วันสอบ " เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเติมเต็มทักษะการทำแบบทดสอบระดับชาติ ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560