กำลังโหลด...
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวข้อ : ประกาศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมรับสมัครงาน
ประกาศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมรับสมัครงาน ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 3 อัตรา เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 เพิ่มเติม