หน้าหลัก   |   ติดต่อ   |   Log in
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงานนักเรียน

โดย เด็กหญิงพิชญฎา บุญเลิศ

รายการแข่งขัน"งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560"
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1