หน้าหลัก   |   ติดต่อ   |   Log in
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน นักเรียน

เด็กหญิงพิชญฎา บุญเลิศ

รายการแข่งขัน"งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560"
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงณริศรา ลามอ้น

รายการแข่งขัน"งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560"
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวสิริแสนยากร วิริโยฬาร

รายการแข่งขัน"งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560"
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง(ระดับชั้นมัธยมศึกษา) รางวัลชนะเลิศ

นายกิตติษฎินทร์ เชียงรัม

รายการแข่งขัน"งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560"
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง(ระดับชั้นมัธยมศึกษา) รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงสิราภัทร มิ่งแม้น

รายการแข่งขัน"งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560"
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น(ระดับมัธยมศึกษา) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ทั้งหมด : 8 หน้า : 1 [ 2 ] ... Next>>