กลุ่มงาน

 
       
กลุุ่มบริหารงานบุคคล การเงิน และสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหาร งานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงารทั่วไป
       
 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้

 
       
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ นาฏศิลป์และดุริยางค์
สุขศึกษาและพละศึกษา
 
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool