ข้อมูลครูและบุคลากร
รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ
นางสาวจุฬาลักษณ์ รัตนถาวร รองผู้อำนวยการ -
นายธรรมนิตย์ บ้านพวน รองผู้อำนวยการ -
นางคำมุก ชมภูหลง ครู การงานอาชีพ
นายธนาวุธ พ่องเสียง ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ
นายพรสวัสดิ์ มะรุมดี ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ
นางสาวเบญจมาศ บุญปลูก ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวอาภาพร ภิระบบรรณ์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปวันรัตน์ สุดแสง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวหนึ่งฤทัย จ้ายหนองบัว ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวธนัดดา รอรั้ง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งหมด 89 คน

1   2   3   4   5       Next
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool