ข่าวประชาสัมพันธ์
"เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว"...คลิก
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...คลิก
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว...คลิก
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม...คลิก
ประกาศโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม...คลิก
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง...คลิก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง นักการภารโรง)...คลิก
   รูปกิจกรรม
วันที่ 22 มกราคม 2567 : ดร.ณัฐชา จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเร...
วันที่ 22 มกราคม 2567 : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จัดกิจกรรม" ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2567" โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์ มะใบ ...
วันที่ 10-12 มกราคม 2567 : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน "อินทนิลเกมส์ครั้งที่ 41" โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์ มะใบ...
วันที่ 11 มกราคม 2567 : ดร.ณัฐชา จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ไ...
วันที่ 10 มกราคม 2567 : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม โดยดร.ณัฐชา จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ตัวแทน...
วันที่ 8 มกราคม 2567 : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมจัดต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายธรรมนิตย์ บ้านพวน และนางสาวจุฬาลักษณ์ รัตนถาวร เนื่อง...
   อบรม / ประชุม
อบรมGoogle Classroom สำหรับเรียนออนไลน์...คลิก
นำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการม...คลิก
สัมมนาวิชาการ "Education Hup Education for All" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562...คลิก
ขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุ...คลิก
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์...คลิก
ประชุมสัมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี...คลิก
โครงการรณรงค์เสริมสร้าง เผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกัน การติ...คลิก
   โครงการปรับปรุง
โครงการปรับปรุง ห้องสมุด...คลิก
โครงการปรับปรุง ล้างแอร์...คลิก
โครงการปรับปรุง คหกรรม...คลิก
โครงการปรับปรุง เวทีคนกล้า...คลิก
โครงการปรับปรุง เครื่องกรองน้ำ...คลิก
 
   การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน
 
 
    แนะนำครูใหม่

นางสาวเบญจมาศ
บุญปลูก


นางสาวกนกพรรณ
นันไชยวงศ์


นางสาวปริญญาณี
นาคนวล

    จุลสาร ส.ว.


ฉบับที่12
ประจำเดือนธันวาคม
ปีการศึกษา 2566คลิกดูทั้งหมด
    เผยแพร่ผลงาน

ผลงานนายวันมงคล สำรวมจิต เพื่อเตรียมประเมินนักเรียนพระราชทาน

 
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-235-233, 038-237-299  โทรสาร. 038-237-875
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool

     login