คำสั่งราชการ

 
     
164-66   164-66อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูธนาคาร )  
165-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูสุพักตร์ ครูนิธิมา)  
167-66   คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา 6.2  
173-66   173-66 คำสั่งวันต่อต้านยาเสพติด ปี 66  
174-66   คำสั่งแต่งตั้งตรวจสารเสพติดปี 66  
175-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูธนาคาร นวรัตน์)  
179-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูพรมภร ครูณัฏฐ์ ครูวิริญญ)  
180-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (รองปริญวัฒน์ รองสุบิน รองแกล้วปราการ ครูสุพักตร์ ครูทรงพล ครูพงศกรณ์ ครูพีรยุทธ ครูดลรญา ครูสุพัตรา)  
181-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (รองปริญวัฒน์ รองสุบิน รองแกล้วปราการ ครูสุพักตร์ ครูทรงพล ครูพงศกรณ์ ครูนภัทร ครูรณชัย ครูวิลาวัลย์)  
182-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูสุเนตรา ครูมธุริน)  
184-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูเบญจมาศ ครูธนาคาร)  
185-66   คำสั่งเวรครูหญิง ก.ค. 66  
186-66   คำสั่งเวรครูผู้ชาย ก.ค. 66  
188-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูปริญญาณี ครูกนกพรรณ )  
190-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูปวิตรา +นักเรีบน 6 คน)  
192-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูวิฑูรย์ ครูปิยะณัฐ)  
195-66   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายภาษาจีน  
196-66   แต่งตั้งคณอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัษฒนา pa ปี 2566  
198-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูนฤพร + นักเรียน 4 คน)  
199-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูชนากานต์ ครูดวงดาว)  
200-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูธนาคาร )  
204-66   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมขับขี่ปลอดภัย  
207-66   คำสั่งแห่เทียนพรรษา  
210-66   210-66 แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมอบรม -ส่งเสริมวินัย  
211-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูเพ็ญรดี)  
212-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูณัฐกมล ครูปฏิมากาญจน์)  
214-66   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบควยคุมภายใน ปีการศึกษา 2565  
215-66   215-66อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูสิทธิพร ครูสิริกานต์)  
218-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูณัฐกมล ครูนิธิมา)  
221-66   แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10  
229-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูกานต์กิตติ ครุปรเมศวร์+นักเรียน )  
236-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( รองปริญญาวัฒน์ ครูวุฒิพงษ์ ครูสุเนตรา ครูจารุวรรณ)  
237-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูณัฐกมล)  
238-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูณัฐพร)  
241-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูณัฏฐ์+นักเรียน)  
242-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูณัฏฐ์+นักเรียน)  
243-66   243-66อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูพียุทธ+นักเรียน 5 คน)  
247-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูธนาคาร ครูเบญจมาศ)  
248-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูธนาคาร )  
249-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูพียุทธ+นักเรียน 6 คน)  
250-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูนฤพร + นักเรียน 2 คน)  
251-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูสิทธิพร ครูสุภัคสร ครูชนากานต์ ครูทรงพล)  
252-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( บางละมุง)  
254-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( รองปริญญาวัฒน์ ครูปฏิมากาญจน์)  
255-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูปริญญาณี) -  
257-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูไพวรรณ)  
258-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูปิยะณัฐ)  
260-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูปรเมศวร์ +นักรเรียน7คน)  
261-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูปรเมศวร์ +นักรเรียน3คน)  
264-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูกนพรรณ + นักเรียน8)  

ทั้งหมด 233 คำสั่งราชการ

Previous     1   2   3   4   5       Next
   
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool