คำสั่งราชการ

 
     
265-66   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2565  
265-66   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2565  
266-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูเบญจมาศ ครูสุพัตรา)  
269-66   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ครั้งที่ 2  
270-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูซาราวรรณ์+นักเรียน 5 คน)  
272-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูธนาคาร ครูณัฐพร)  
274-66   แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน  
277-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูธนาคาร ครูชนากานต์)  
278-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูเพ็ญพิชชา ครูณัฐพร)  
279-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูพรเรียง)  
280-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูรณชัย ครูจันทรา ครูณัฐพร)  
280-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูรณชัย ครูจันทรา ครูณัฐพร)  
282-66   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี  
289-66   แต่งตั้งเวรปฏิบัติงานธรุการ  
297-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูปรียนันท์)  
298-66   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บัญชี  
303-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูจันทิมา)  
304-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูจันทิมา)  
305-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูปรียนันท์ นักเรียน 1 คน)  
307-66   แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถราชการ( ครูปรียนันท์ )  
309-66   309-66อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ศรีราชา)  
310-66   มอบหมายบุคลากรปฏิบัติน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป ภาคเรียนที่2 ปี2566  
311-66   มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงิน และสินทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2 ปี2566  
313-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( รองสุบิน ครูสิริกานต์ ครูนฤพร)  
315-66   คำสั่ง กำกับบ้านพักครู2565  
316-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูชนากานต์ ครูดวงดาว)  
317-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูชนกานต์)  
319-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูสุเนตรา ครูดวงดาว)  
320-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูวุฒิพงษ ครูซาราวรรณ์)  
327-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูมธุริน ครูจันทรา)  
328-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( รองสุบิน ครูธันยเกศวร์)  
329-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูธันยเกศวร์ ครูปรเมศวร์)  
331-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูขวัญใจ ครูเบญจมาศ)  

ทั้งหมด 233 คำสั่งราชการ

Previous     1   2   3   4   5  
   
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool